Meostar R1 7x56 červený bod cena 18 990 Kč

Meostar R1 7x56 červený bod  cena 18 990 Kč

Kvadratický průběh rektifikace
Kvadratický průběh rektifikace znamená, že horizontální i vertikální pohyby záměrného kříže jsou navzájem nezávislé a garantovaného rozsahu pohybu lze dosáhnout v libovolném směru. Na obrázku je vidět srovnání rektifikačního pole puškohledu Meopta a levného “noname” puškohledu. Je vidět, že v některých směrech sice rektifikační rozsah “noname” puškohledu převyšuje rozsah Meopty, ale v důležitých směrech (zejména diagonálních) dosahuje hodnot nedostačujících. Nepravidelný obvod rektifikačního pole “noname” puškohledu pak říká, že horizontální a vertikální pohyby nejsou nezávislé (projevuje se to zejména v krajních polohách), tj. při otočení
točítka horizontální rektifikace se záměrný kříž pohne též ve směru vertikálním.